افق

دست نوشته‌های علی نادری

افق

دست نوشته‌های علی نادری

افق

وقتی افق می‌شود مقصدی که قرار است پرچمت را آنجا به زمین بکوبی، دیگر برای عمق نگاهت نهایتی نخواهی یافت. که فرمود: « تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.»
.:: حلقه فرزندان روح الله ::.

بدحجابی، احمدی‌نژاد و منتقدانش

يكشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۸۹، ۰۴:۱۹ ب.ظ

سخنان هفته گذشته رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم پیرامون موضوع حجاب واکنش های فراوانی را به‌ویژه در میان متدینین به دنبال داشت چنانکه شخصیت های دلسوزی همچون آیت‌الله جنتی و برخی ائمه جمعه نیز به آن واکنش نشان دادند، اما به نظر می رسد بررسی دقیق این موضوع بسیاری از اختلافات موجود در این باره را حل کند.

منکر و معروف در دین مبین اسلام اموری شناخته شده است و بی شک بدحجابی و حتی نه بی‌حجابی،ِ از منکرات غیرقابل چشم پوشی در جامعه ای است که با هدف تعالی اهل آن جامعه تشکیل حکومت دینی داده است. این منکر خواه در حد چند تار مو باشد و خواه در حد کشف حجاب، نقض حکم الهی و مستوجب عقاب و منکر صریح اجتماعی است.

از سوی دیگر رشد پدیده بدحجابی در سال‌های اخیر و به‌ویژه از سال گذشته در کشور را نمی توان کتمان کرد. چنانکه گزارش‌های مستند دستگاه های ذی ربط و به جوش آمدن خون قاطبه جامعه از رواج این فساد اجتماعی، خود موید این موضوع است. اعتراضات و راهپیمایی های روزها و ماه های گذشته و درخواست بخشی از مردم از مسئولین برای چاره جویی در این زمینه نیز خود مزید بر علت است....

 سخنان هفته گذشته رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم پیرامون موضوع حجاب واکنش های فراوانی را به‌ویژه در میان متدینین به دنبال داشت چنانکه شخصیت های دلسوزی همچون آیت‌الله جنتی و برخی ائمه جمعه نیز به آن واکنش نشان دادند، اما به نظر می رسد بررسی دقیق این موضوع بسیاری از اختلافات موجود در این باره را حل کند.

منکر و معروف در دین مبین اسلام اموری شناخته شده است و بی شک بدحجابی و حتی نه بی‌حجابی، از منکرات غیرقابل چشم پوشی در جامعه ای است که با هدف تعالی اهل آن جامعه تشکیل حکومت دینی داده است. این منکر خواه در حد چند تار مو باشد و خواه در حد کشف حجاب، نقض حکم الهی و مستوجب عقاب و منکر صریح اجتماعی است.

از سوی دیگر رشد پدیده بدحجابی در سال‌های اخیر و به‌ویژه از سال گذشته در کشور را نمی توان کتمان کرد. چنانکه گزارش‌های مستند دستگاه های ذی ربط و به جوش آمدن خون قاطبه جامعه از رواج این فساد اجتماعی، خود موید این موضوع است. اعتراضات و راهپیمایی های روزها و ماه های گذشته و درخواست بخشی از مردم از مسئولین برای چاره جویی در این زمینه نیز خود مزید بر علت است.

در این میان سخنان رئیس جمهور نیز نه تنها منافی منکر بودن بدحجابی نبوده بلکه منافی با نهی از این منکر در جامعه توسط دستگاه های ذی ربط و مردم نیز نیست. و باز هم آنچه از سخنان احمدی نژاد بر می آید، نفی رشد این پدیده در جامعه دینی ایران نیست هر چند آنچه از لحن کلام احمدی نژاد بر می‌آید، کم اهمیت نشان دادن این موضوع است.

اما به نظر می رسد آنچه مورد انتقاد و محل اختلاف احمدی نژاد با دیگران در موضوع بدحجابی  است، نحوه مقابله با این پدیده است. اگر بدحجاب ها در جامعه را ذیل چهار گروه کلی تقسیم بندی کنیم، شاید بتوان بهتر در این زمینه بحث کرد.

جای شک نیست که گروهی از بدحجابان و بی حجابان حاضر در جامعه، به‌صورت سازماندهی شده و با حمایت مالی دست های بیگانه در ایران اسلامی به دنبال ترویج بدحجابی با هدف نابودی پایه های فرهنگی جامعه دینی هستند. در کنار این دسته سازماندهی شده، می توان گروه دومی را متصور بود که آن گروه نیز متاسفانه با هدف فحشا و فساد و به این دلیل که امر فحشا به راهی برای گذران زندگی‌اشان تبدیل شده است، به ترویج امر بدحجابی و بی حجابی مبادرت می ورزند.

دسته سوم را می توان اشخاصی توصیف کرد که امر بدحجابی و ترویج آن را به نوعی مبارزه سیاسی و دهن کجی به نظام اسلامی می دانند و از این رو بر امر بدحجابی اصرار می ورزند که البته تعداد این افراد زیاد نیست. اما دسته چهارم گروهی هستند که نه به دلیل سازماندهی شدن در داخل و یا خارج و نه به‌خاطر تن دادن به فحشا و نه به دلیل اعتراض سیاسی، بلکه تنها به دلیل چشم و هم چشمی‌ها و الگوبرداری هایی که در واقع ثمره تلاش سه گروه اول به همراه تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و بوده در دام بدحجابی گرفتار شده اند.

این ابتدای تفکیک، ابتدای تدبیر بر سر نحوه برخورد با بدحجابی و اصلاح آن است.برخورد با هر یک از این گروه ها اقتضائات خود را دارد چنانکه که قطعاً راه برخورد با دو و یا حتی سه گروه نخست احتیاج به کار اطلاعاتی قوی و شناسایی شبکه و برخورد شدید و قانونی و انتظامی دارد، اما برخورد با گروه چهارم مستلزم طیفی از رفتارهاست که شامل اقدام فرهنگی تا برخورد قانونی و انتظامی اما متفاوت با گروه های دیگر است. قطعاً در برخورد انتظامی با گروه چهارم نباید برخوردی همچون برخورد با یک مجرم صورت بگیرد که قطعا این برخورد می‌تواند اثر عکس داشته باشد. مگر آنکه تصمیم  نانوشته ای برای افزایش سه گروه نخست بواسطه برخورد غیرمعقول و انتظامی با گروه چهارم وجود داشته باشد.

و آگاهان امر به خوبی می دانند، برخورد با مروجین سازماندهی شده اولویت دار ترین اقدامی است که نیروی انتظامی می تواند انجام دهد. تجربه برخورد با اراذل و اوباش سازمانی در سال های گذشته و نسبت آن با کاهش چشمگیر جرم در مناطقی که این طرح نیز برگزار شد، خود مویدی بر این مدعا است. نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی بر شبکه های سازماندهی شده برای ترویج بی حجابی به راحتی می تواند با این شبکه ها برخورد کند.

به نظر می رسد در ماه‌های اخیر دستگاه متولی برخورد انتظامی با این پدیده به‌جای برخورد با جریان‌های ساماندهی شده ترویج بدحجابی  و بی حجابی، آسانترین راه برای کاهش فشارهای موجود بر دستگاه خود را برخورد با دسته چهارم دانسته اند. چنانکه گزارش های رسمی و غیر رسمی منتشر شده از اقدامات نیروی انتظامی  نیز حاکی از آن است که این نیرو اولویت خود را در موضوع برخورد با بدحجابی بر برخورد با گروه چهارم قرار داده است.

 این در حالی است که گزارش‌ های نهادهای نظارتی نیز از افزایش قابل توجه برخوردهای تند و زننده در رویکرد انی نیرو حکایت دارد و حال آنکه به‌کارگیری برخی نیروهای بدون صلاحیت برای این امر که در مشاهدات مختلف میدانی و گزارش‌های رسمی از آن یاد شده است، امری است که بارها و بارها بهانه به دست دشمنان ایران اسلامی برای تبلیغات همه جانبه علیه نظام اسلامی داده است. و شاید این همان نکته ای بود که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر با فرماندهان نیروی انتظامی بر روی آن دست گذاشتند که نیروی انتظامی باید با پدیده فساد اجتماعی برخورد کند ولی این برخورد به صورتی صحیح صورت بگیرد.

در این میان آنچه از لحن سخنان احمدی نژاد در رابطه با برخورد با گروه چهارم بر می آید، عدم اعتقاد به هر نوع برخورد با این گروه به بهانه اشتباهات گزارش شده از سوی نیروی انتظامی بود که مطابق برآنچه پیش از این رفت، اگر نگاه واقعی رئیس جمهور اینچنین باشد، قطعا غیر قابل پذیرش است.

همچنین به نظر می رسد، در کنار سخنان دلسوزانه برخی منتقدان اظهارات رئیس‌جمهور، برخی اظهارنظرهای غیر منصفانه نیز مبنی بر اینکه این سخنان برای جلب نظر مردم صورت گرفته و یا متهم کردن رئیس دولت به انکار منکر حجاب و نهی از آن شکل گرفته که برگرفته از نا آگاهی نسبت به منطق این سخنان و همچنین بعضاً غرض ورزی های سیاسی است.

نکته دیگری که رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود بیان کرد پراکندگی دستگاه‌های فرهنگی است، به طوری که با وجود سازمان‌هایی مانند تبلیغات اسلامی، صداوسیما، شورای حوزه و... که پاسخگویی در قبال دولت ندارند و دولت تنها باید در آخر هر سال بودجه آن‌ها را دو دستی تقدیم کند، دور از انصاف است که در هنگام مطالبه، نوک تیز انتقادها فقط متوجه دولت شود و از آن خواسته شود که با برخوردهای تند خیابانی مسئولیت بی‌عملی دیگران را برعهده بگیرد.

نهایت آنکه افراط نیروی انتظامی در برخورد نادرست با فساد بد حجابی نباید به تفریط بی عملی منجر شود هر چند که در این میان ماهیگیرانی سیاست ورز و زبردست آماده اند تا همچون پنج سال گذشته از این آب گل آلود ماهی خود را صید کنند. به نظر می رسد فرمایش رهبر انقلاب فصل الخطاب این کلام باشد که در آن هم اصل برخورد با این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است و هم دقت در نوع برخورد مورد تاکید است.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۸۹/۰۳/۳۰
علی نادری

نظرات  (۵۲)

۳۱ خرداد ۸۹ ، ۱۶:۲۳ توسط:یاسر عادلی
سلاممن خواهم آمد، شما چی...؟؟با لطف و عنایت خداوند متعال و همت وبلاگ نویسان فعال ارزشی ، دومین همایش و گردهمایی 8 ماه نبرد سایبر افسران جنگ نرم توسط وبلاگ نویسان و فعالین عرصه نت برگزار خواهد شد. همایش فوق با عنوان همایش بزرگ " فصلی تازه در بصیرت " از سلسله همایش های هشت ماه نبرد سایبری در روز دوشنبه 31 خرداد 89 از ساعت 17 تا نماز مغرب و عشا در آدرس شهرری ، خیابان فدائیان اسلام ، روبروی بلوار امام حسین (ع) ، کانون سمیه برگزار می گردد.با توجه به لزوم یکپارچگی و منسجم شدن فعالین ارزشی اینترنت از تمامی عزیزانی که قصد شرکت در این همایش را دارند درخواست می گردد فرم ذیل را تکمیل نموده و شماره رهگیری خود را در روز همایش همراه داشته باشند. کد رهگیری فوق شناسه شما جهت دعوت در دوره ها و همایش های مختلف افسران جنگ نرم فعال در حوزه سایبر می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک http://www.netiran.info/group.php?group_id=70 مراجعه نمایید.
۰۱ تیر ۸۹ ، ۰۸:۵۷ توسط:وحید شاکری
ما از اینکه اصول را رها کرده و اصولگراها را چسبیدیم توبه میکنیمما از اینکه احزاب و باندهای قدرت را مشروع دانستیم توبه میکنیمما از اینکه حال افراد را فراموش و سابقه انقلابی آنها را دیدیم عذرخواهی میکنیمما از اینکه افراد را به جای اسلام معیار قرار دادیم معذرت میخواهیمما از اینکه اشتباهاتمان درباره خواص بی بصیرت تکرار میشود معذرت میخواهیمما از اینکه به جای عمار و یاسر ، طلحه و زبیر را به یاری شما فرستاده ایم توبه میکنیمما از اینکه لکه ننگی را بر دامان پاک این نظام مقدس دیده و در برابر آن سکوت کرده ایم شرمنده ایمما از اینکه مدعیان ولایت مداری را ازپیروان حقیقی ولایت تشخیص نداده ایم عذرخواهی میکنیمما از فرستادن افرادی به مجلس که در برابر نظر صریح امام ایستادند شرمساریمما از همه کم کاریها و تن آسایی ها در سالی که شما همت مضاعف نامیدید عذرخواهی میکنیمما از اینکه نفهمیدیم فتنه بزرگتری در راه است از شما عذرخواهی میکنیمما از اینکه دشمن توانست ما را به موضوعات فرعی مشغول کند شرمساریمما از اینکه از حقد و کینه دشمن غافل شدیم توبه میکنیمما از اینکه حقیقت امام و یاران امام را نشناخته و فریب قرآنهای برسر نیزه خورده ایم توبه میکنیمما از رای به باهنر و عباسپور و لاریجانی توبه میکنیمما از رای به توکلی و فدایی و زاکانی توبه میکنیمما از رای به همه حاضران در مجلس سقیفه توبه میکنیمما از این مجلس و آرای آن تبری میجوییم و از اینکه نتوانستیم مانع پدرخواندگان قدرت شویم عذر میخواهیم.
۰۱ تیر ۸۹ ، ۱۲:۳۸ توسط:رهگذر
اولین سوال من بعد اظهارات رییس جمهور این بود:پنج سال پیش توی دانشگاه خودمون بهت گفتیم حجاب؟ گفتی جوانان نه، مدیران! خب قربون شکلت پنج ساله مدیران یعنی تو و مشایی و برو بچ! چرا وضع بد تر شده بهتر نشده؟حالا در مورد نوشته شما حاج علی آقا:اصلا بحث لحن دکتر و این تفسیر بازی ها نیست. مسأله خیلی روشنه.حضرت آقا در همین دیدار اخیر با ناجا فرمودند: در برخورد با برخی افراد که تعمداً یا از روی بی توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند نیز باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود احمدی نژاد تا حالا عملا با این گفته آقا مخالفت می کردو حالا اومد صراحتا گفت.
۰۲ تیر ۸۹ ، ۲۳:۰۷ توسط:شیعه سیاسی / مهند حامد
سلام داش علیخداییش دمت گرمنظرم از این رو به اون رو شد، (بصیرت دادی بهمون)ولی خب باید قبول کنیم ای کاش این طرز بیان شمارو دکتر داشت !!!
۰۳ تیر ۸۹ ، ۰۷:۱۳ توسط:قدیری نژادیان
سلام علیکممن فکر می کنم که بعضی از مباحث هست که آنها را به اهل فنش واگذار کرد و از اظهار نظر سلیقه ای در این رابطه باید خودداری شودمثل این قضیه ای که آقای احمدی نژاد وارد شدایشان باید اظهار نظر در رابطه با لزوم برخورد را به علماء می سپردند که البته اگر در بخش حوزه علمیه و مراکز دینی هم قوی عمل می کردیم باید حتی ریز چگونگی برخورد و حدو مرز آن هم در می آمدموفق باشیدیامهدی ع
۰۶ تیر ۸۹ ، ۲۳:۱۵ توسط:دوست
جناب آقای نادریبا سلام و احترامبه اطلاع می رساند سرویس وبلاگ جدیدی با امکانات منحصر به فرد راه اندازی شده است.این سرویس وبلاگ که از وردپرس قدرت گرفته، امکانات زیر را در اختیار شما قرار می دهد: * ارائه 3 گیگابایت فضای رایگان برای آپلود فایل * اختصاص یک آدرس اینترنتی مانند http://yourname.eModiran.com * پشتیبانی از افزونه های متعدد بر پایه سیستم وردپرس * ده ها قالب زیبا و متنوع آماده * درج آسان تصاویر، پیوندها و تغییر در رنگ یا اندازه نوشته ها * ارسال و ویرایش آسان مطالب در وبلاگ * امکان موضوع بندی کلیه نوشته ها و پیوندها * امکان ایجاد وبلاگ گروهی با امکانات گوناگون و درجه بندی کاربران * امکان ایجاد صفحات اضافی نامحدود * امکان پاسخ به نظرات بازدیدکنندگان * امکان تایید نظرات توسط مدیر قبل از نمایش * و ده‌ها قابلیت دیگر ...حضور وبلاگ ارزشی حضرتعالی در این سایت موجب افتخار ما خواهد بود.برای ثبت وبلاگ خود به آدرس سایت مراجعه فرمایید:www.eModiran.comالتماس دعایا حق
۱۳ تیر ۸۹ ، ۱۱:۲۳ توسط:بهاره مقدم
سلام تمام مشکلات بشر امروز اینه که تمام حوادث وسخنان رو بر حسب غرض ومیل شخصی تعبیر می کنیم و هیچ کاری هم به نیت ومفهوم حرفی که زده شده نداریم...کاش از خدا توفیق بصیرت بخواهیمخوشحال میشم از نظرات ارزشمند شما در مورد مطالب وبگاهم بهره مند بشم در پناه حقعلی علی
۳۰ تیر ۸۹ ، ۰۲:۵۳ توسط:شیعه سیاسی / مهند
سلام ورحمت اللهبه مطلبی با عنوان "آقای حقوق بشریان دروغگو" به روزم.+ یک کلیپ بسیار خنده دار(البته بر مبنای حقیقت.)التماس دعا
۱۳ مرداد ۸۹ ، ۰۷:۱۸ توسط:سید یاسین
سلامنامه ای به استوانه .......
۱۴ مرداد ۸۹ ، ۱۳:۴۳ توسط:شورشی مسلمان
...سرنوشت اسرائیل را به دست لرها بسپارید....
۲۳ مرداد ۸۹ ، ۰۵:۱۷ توسط:فرداد آزاداندیش
مطالب مهمی اشاره میکنیددرباره حجاب هم بحث مهمی ست که مثل چاقوی دولب گاهی موردسوئ استفاده حتی غیرمعتقدین به حجاب ویاابزاری برای فشارهای سیاسی بعضی میشودامافصل الخطاب درهرجامعه متمدن قانون است اگرهست اجرائی شوداگرنیست مطرح شودحتی درجزئی ترینش یعنی طرزبرخوردباقانونشکنان ولی بیقانونی حتی حداقلش حتی برای مجریان قانون جرم است ودارای مجازات و حامیان بیقانونان هم حامیان مجرمانندوجرمشان هم تبانی ست ومعلوم است
۲۳ مرداد ۸۹ ، ۰۵:۱۸ توسط:فرداد آزاداندیش
اینم وبلاک دوم من خواستی نظری مزین فرما
۲۴ مرداد ۸۹ ، ۱۷:۳۶ توسط:بهشت خوبان
حاشیه ای بر اظهارات حاج منصور و اقدامات تخریبی علیه وی
۲۷ مرداد ۸۹ ، ۱۷:۳۹ توسط:عبدالله
سلامخیلی دلم گرفته شبهای ماه رمضون که نمیتونم حاج منصور نروماز حاج محمود هم که نمیتونم دل بکنممحسن رضایی را هم که نمیتونم ببخشم خدایا بدجایی گیر کردم فتنه بزرگتری که آقایان می گفتند همینهاین فتنه کجا ریشه داره
بفکرشغل وکارمردم نبودن واشرافیگری بزرگترین منکراست چرا اول اوناروجدی برطرف نمیکنن؟مگه اونائی انقلاب کردندزمان بیحجابی زندگی نکرده بودن؟اونابدآدمائی بودن؟اثری توی ایمانشون داشت؟ایناهمش صدای مردم رو درآوردنه اگه راست میگید ریشه ای و با تبلیغات درستش کنید نه اینکه بهونه بدید به دشمنا تا جوناروبه انقلاب و اسلام فراری خارج کنه و خسته بشن یکمی تدبیرویکمی عقل و جنبه ... والله احمدی راست میگه قانونی باید حل بشه همه منکرات نه فقط این جزئیهاهمه بدیها اول بدترهابعدش بدها نه مثل طالبان چوب بدست توی معابر تاهمه ازاسلام متنفربشن وازروحانیهابدش بیاد
۲۸ مرداد ۸۹ ، ۱۱:۱۵ توسط:انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی
گزارش جلسه نقد کتاب جامعه شناسی 22 خرداد
نقدی بر مقالات سه گانه " اثبات حقیقتی بزرگ ، احمدی نژاد همان شعیب بن صالح ، سردار سید خراسانی و امام زمان (عج) است" http://www.saramomeni.blogfa.com/post-314.aspx
۰۶ شهریور ۸۹ ، ۰۱:۵۵ توسط:فاطمه سادات دهقانی
بسم رب المهدیمی دانی که ...؟!فردا جنگ تمام می شود ...همین فردا ...جنگ که تمام شود بچه ها از خاطراتشان می گویند ...اللهم عجل لولیک الفرج
۰۶ شهریور ۸۹ ، ۱۲:۲۳ توسط:سید حامد حجت
سخنان منتشر نشده احمدی‌نژاد در دیدار با جوانان/ نه کیهان می‌خوانم نه شرقدر کنایهhttp://kenayeh64.blogfa.com/post-126.aspx
بسم رب الشهداء و الصدیقین... شهدای ما، مکرر ِشهدای کربلا و مخالفان ملت ما، مکرر یزید و وابستگان او هستند .کربلا کاخ ستمگری را با خون درهم کوبید؛ و کربلای ما کاخ سلطنت شیطانی...(صحیفه ی امام (ره) جلد 9 - صفحه 445)تجمع اعتراض آمیز مردمی مقابل ساختمان مرکزی بنیاد شهید وامور ایثارگراندر اعتراض به بی حرمتی به خون شهداو اعطای بی حساب و کتاب نام مقدس شهید به سه تن از آشوبگران و متهمان فتنه 88 وهمچنین اقدام به نام گذاری خیابانی در سطح شهر به نام آشوبگران.با حضور خانواده های معظم شهدای انقلاب و دفاع مقدس ، طلاب و دانشجویان و امت شهید پرورزمان :دوشنبه 15/6 ساعت 10.30 صبح
۱۱ شهریور ۸۹ ، ۰۹:۰۱ توسط:احسان ملکی
با سلام،علی جان تکی و یکی یدونه ای حیف که تازه کشفت کردم،مطلب جالب و درستی بود،منم تازه وارد عرصه وب شدم و با مطلبی درباره حاج منصور به روزم،خوشحال می شم نظرتو بدونم.موفق باشید یاحق
http://harfayebirabt.blogfa.com/با نظراتتون خوشحالم کنید...موفق باشید....
سلام،عیدت مبارک و طاعات مقبولبا مطلب«برکات فتنه سبز از دیدگاه قرآن» به روزمخوشحال میشم سری بزنی و نظری بدیموفق باشی یاحق
سلام دوست خوبم یه سری بهم بزنی خوشحال میشم
سلاماز آشنایی شما خوشحال هستم. بنده نیز با وبلاگ "کارگری در روزنامه" و مطالبی با موضوعات سیاسی و فرهنگی در خدمتتان هستم. ممنون می شوم اگر نظر شما را بدانم.
۰۶ مهر ۸۹ ، ۰۲:۲۷ توسط:جوادجلوانی
حاجی کار دیگه از دست من و شما خارج شده!عرضه ی هیچ کار ریشه ای را نداریم و همش درحال درجا زدن هستیم.
فرمانده گردانی که لیست 210 شهید را از امام زمان تحویل گرفت + ماجرا و عکس آن لیستhttp://salehat.ir
سلامچرا آپ نمیکنید؟؟؟؟یه باره در وبلاگو تخته کنید خلاص!
۰۷ مهر ۸۹ ، ۱۵:۳۸ توسط:آسمونی تا بینهایت...
باسلام و خسته نباشید"ترازویی که پاره سنگ برداشته!"در asemooni13.blogfa.comباتشکر و موفقیت روزافزون
*****سلام . از یاد واره ها بدم می آید . . .
پاسخ حضرت مهدی به 10 سؤال در سال 1372 - رهبری آیت الله خامنه ای مورد عنایت ما بود آیا حضرت مهدی سربازان خود را از نسل جمهوری اسلامی انتخاب می کند ؟ جواب داد : بله .آیا انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای مورد عنایت شما بود ؟ فرمودند بله مورد عنایت من بود . + فایل صوتیhttp://salehat.ir/
۱۵ مهر ۸۹ ، ۱۳:۰۴ توسط:آسمونی تا بینهایت...
باسلام و خسته نباشید"افتخار شستن ماشین آنجلینا جولی!"در asemooni13.blogfa.comموفق و پیروز باشید
۱۹ مهر ۸۹ ، ۰۳:۵۰ توسط:پایگاه فرهنگی بچه های مسجد
در نظرسنجی وبلاگ ما شرکت کنید:
۲۱ مهر ۸۹ ، ۰۸:۱۵ توسط:زاهدان
سلامچطور ممکن است دل شهیدی که جسم و جان و آبروی خود را برای ولایت مطلقه فقیه خرج کرد با قاتلی که به نام حذف ولایت مطلقه فقیه مردم را قتل عام کرد پیوند بخورد؟ چطور ممکن است شهیدی که مسئله فلسطین و لبنان خواب را بر چشمانش حرام کرده بود با کسی که حزب الله و حماس را به ثمن بخس ذلیلانه معامله می کند در یک دل جا شود؟ این چه منطقیست که من چون همسر شهیدم پس باید از نام شهیدم برای پیشبرد تفکرات خودم سوءاستفاده کنم؟ وقتی منطق و تعقل روشنفکرترین زن ایران در این سطح باشد که اگر کسی فرزند آذربایجان بود یا داماد لرستان و کاندیدا شد، لرستان و آذربایجان لاجرم به او رأی خواهند داد، دیگر بر دگران حرجی نیست. بگذار با قاتلین و خائنین به نام گرامیداشت حمید در 6 اسفندها هم سفره شوند و در عین حال خود را از حسین شریعتمداری به حمید نزدیکتر بدانند! بگذار با کاریکلماتورهای خود حسین شریعتمداری را شیطان بنامند. برای آنها حسین شریعتمداری دغدغه نیست برای آنها هر کسی که با قانون شکنی مخالف باشد دغدغه است. چه بسا همین روزها که خانم چهل امیرانی همسر سابق حمید باکری دست به قلم شده اند، نامه ای هم در طعنه به مصباح یزدی و نوری همدانی و محمد یزدی و سعید قاسمی هم بنویسند. شاید طعنه ای هم به محمدرضا شریفی نیا و علیرضا افتخاری و ارغوان رضایی و حمید سوریان و حسین رضازاده و حمید استیلی و علی پروین و حمید مولانا هم بزنند اما ملالی نیست. 6 اسفند سال پیش گذشت و خانم چهل امیرانی به حضور مهندس موسوی در گرامیداشت حمید افتخار کرد. 6 اسفند امسال هم در پیش است و شاید وقتی چشم این بانو به چشمان قاتلین مردم خورد یادی هم از پدران و مادران و خواهران شهید میثم عبادی و شهید حسین غلامکبیری و شهید سرور برومند و شهید فاطمه رجب پور و شهید امیرحسام ذوالعلی و شهید فیض از خاطرشان بگذرد که مهندس را قاتل شهید خود می دانند که اگر هم نگذرد این یاد قطعاً از خاطر حمید خواهد گذشت قطعاً. سیره باکری و همت و متوسلیان ذبح ولایت مطلقه فقیه و تعارفهای روشنفکر مآبانه نبود آنها مرد راه بودند. حتی با فرمانده کل قوای یازده میلیونی هم تعارف نداشتند اگر از خط قرمز ولایت می گذشت.
۲۲ مهر ۸۹ ، ۱۲:۰۲ توسط:پایگاه فرهنگی بچه های مسجد
و آنگاه که عذاب الهی همچون صاعقه ای نازل شود :
کرامت ناگفته ای از امام خمینی : امام در جماران تمام آینده یک جوان تا لحظه مرگش را به او می گوید...+فایل تصویری http://salehat.ir/
۲۷ آبان ۸۹ ، ۱۲:۴۴ توسط:کسمایی
چقدر بروززیید
۰۵ آذر ۸۹ ، ۱۴:۳۷ توسط:اندیشه روشن
سلامعید سعید غدیر مبارکبا مطلباستاد افتخاری را مجازات کنید، مهدی هاشمی که گناهی ندارد!به روزیم
۰۸ آذر ۸۹ ، ۰۸:۱۹ توسط:مریم
سلام.به راستی موضوعیست مهم.یه سری هم به وب ما بزنید شاید خوشتون اومدا.اخبار واقعی .کاریس جدید.مریم
۱۷ آذر ۸۹ ، ۱۳:۱۷ توسط:این عمار؟
سلام علیکموبلاگ گروهی و آموزشی "أین عمّار؟"منتظر استفاده از نظرات شما همسنگر گرامی می باشد.در این مجاهدت مقدس، موفق و پیروز باشید...
_________________________________________________________________سلام . دوس دارم برم حج . ولی . . ._________________________________________________________________
۲۲ آذر ۸۹ ، ۰۷:۱۶ توسط:کاشف
چشمان زیبای همت رزمندگانی دید و رشادت هایی را شاهد بود که لنز دوربین آوینی نمی توانست درک کند/آنچه در این چهار دیواری پخش می شود یک خروجی از جنس لنز دوربین است و تا فضای چشمان همت ها، فرسنگ ها فاصله دارد/اینجا سربازان تمام وقت دانشگاه معرفی و آرزوی شهادت برایشان درخواست می شود.
۰۱ دی ۸۹ ، ۱۵:۰۶ توسط:نقد مشایی
این وبلاگر ا ببینیدhttp://antimasha.blogfa.com/
۰۳ دی ۸۹ ، ۱۰:۱۹ توسط:همت
برادران ما به کجا می روند؟فاین تذهبون ؟http://hemmatonline.blogfa.com
۰۸ دی ۸۹ ، ۲۰:۴۹ توسط:طه ارمیا
نامه ای به ریاست قوه ی قضاییه در آستانه یوم الله نهم دیماه با نام: شیخ الرئیس حتما در سایت ترور بخوانیداطلاع رسانی کنیدteror.ir
۱۳ دی ۸۹ ، ۱۱:۲۱ توسط:رستاخیز جان
"شهر شیطان"مقدمه ای بر آمریکانیسم
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""مختارنامه ی مختار ، مسئله این است؟!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
۲۰ دی ۸۹ ، ۱۲:۴۷ توسط:علی اوشانی
سلام خوشحال میشم منم به جمع هم سنگراتون اضافه کنید و از نظراتون بی بصیب نذاریدیا علی
۲۳ دی ۸۹ ، ۰۷:۱۷ توسط:mojtaba mostafavi
سلام این دولت برایه همه چی‌ پول دارند ولی‌ نه برای یارانه‌ها . هی‌ میگن نیروی هسته‌ای تو نگو ما باید از حالا به بعد هسته بخوریم چون از خورشت الو فقط هستش گیرمون میاد. ما نیروی هسته‌ای می‌خواهیم بزنیم تو سرمون. نه قدرت خرید داریم نه میتونیم از حالا با بعد جایی برویم چون اقایون بنزین را حسابی‌ بالا بردند. آقای احمدینژاد حق نفت ما که گفتی‌ سر سفره هر خانواده ایرانی‌ میاری کو؟ همه رو دادید به عربهای سنی تو غزه بخورند تا عکستون رو همهجای فلسطین بزنند. نه نیروی اتممیت رو می‌خواهیم نه کمکت به غزه. یادت نره که همین ما بسیجیهایی که همه یارانه‌ها رو ازشون بریدی ما باعث شدیم که جنابعالی هنوز رئیس جمهور باشید.
۲۵ دی ۸۹ ، ۰۱:۴۳ توسط:مصطفی قاسمی
جنبش وبلاگی هم بستگی با سیل زدگان پاکستان با توجه به شرایط دشوار سیل زدگان پاکستانی، بخصوص در فصل زمستان، از تمام وبلاگ نویسان دعوت می شود که در این جنبش وبلاگی شرکت کنند.
۲۷ دی ۸۹ ، ۱۶:۳۸ توسط:من او
درس هایی از "جهانی شدن" نخست!
۲۷ دی ۸۹ ، ۱۷:۴۷ توسط:عمار
وضعیت حجاب در ایران اسلامی؟؟؟مسئله اینست احمدی نژاد هم الان راس مسئله است .طرح امنیت اجتماعی ، گشت ارشاد ، عفاف و حجاب و............

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی